Декларация за поверителност

Личните данни, които RedFoxT-shirts.com получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен e-mail и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. RedFoxT-shirts.com гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Регистрираните потребителите, могат да прекратят получаването на информационни имейли от RedFoxT-shirts.com по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на RedFoxT-shirts.com заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от страна на потребителя.